Syrinx-white4

Corporate communicatie CBRE IM

Meer dan ooit vraagt de markt om een onderscheidend en duidelijk verhaal naar alle stakeholders.

Als investeerder heb je met veel verschillende doelgroepen te maken: de aandeelhouders namens wie je investeert, de projectontwikkelaren van wie het vastgoed gekocht wordt, partners zoals beheerders en dan natuurlijk degenen die van het vastgoed gebruikmaken. Het is belangrijk dat met al deze doelgroepen op de juiste manier gecommuniceerd wordt. Dat ze op de hoogte zijn van datgene wat je doet, dat ze weten waar je heen wilt en dat er begrip en vertrouwen is bij alle doelgroepen.

 

Daarom ondersteunt Syrinx PR sinds 2018 investeerder CBRE Investment Management bij de communicatie van de organisatie. Op corporate niveau zijn we verantwoordelijk voor alle activiteiten op LinkedIn en in de pers. We maken content voor LinkedIn, schrijven en versturen persberichten, werken samen met journalisten aan verhalen, ondersteunen bij beurzen zoals PROVADA en agenderen issues als dat nodig is. Op projectniveau ondersteunen we juist bij  de ontwikkeling van nieuwe concepten, de marketing van een gebouw of gebied, bij crisissen of het organiseren van evenementen zoals de openingen van WTC Utrecht of Tower Ten.

 

Dat doen we vanuit onze expertise in de vastgoedmarkt. Een sector in transformatie, met een grote druk op vernieuwing en thema’s zoals duurzaamheid en data. Meer dan ooit vraagt de markt om een onderscheidend en duidelijk verhaal naar alle stakeholders. Met onze achtergrond weten we wat er speelt. We inspireren door anders te kijken, houden scherp door van buitenaf te spiegelen en ontzorgen met een slagvaardige aanpak. Met communicatie die waarde creëert en bijdraagt aan de strategische doelen van een organisatie.