Syrinx-white4

Privacy Statement

Bij Syrinx PR & Communicatie hechten wij groot belang aan het beschermen van de bij ons aanwezige informatie over u. Op deze pagina leggen we uit hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU. 

 

Syrinx PR & Communicatie B.V. gevestigd aan Westplein 9a in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Ingrid Wallisch is de Functionaris Gegevensbescherming van Syrinx PR & Communicatie en zij is te bereiken via info@syrinxpr.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Syrinx PR & Communicatie verwerkt geen persoonsgegevens via deze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aaassociates.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

AAA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming genomen door computerprogramma’s of -systemen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Syrinx PR bewaart geen gegevens van u.

Delen van persoonsgegevens met derden

Syrinx PR verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Syrinx PR maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Syrinx PR bewaart geen persoonsgegevens en daarom heeft u niet de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Syrinx PR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ingrid Wallisch via info@syrinxpr.nl.